# #@@@@@ &@ #@@@@@ (& %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ #@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ ##### (##### (##### (##### %##### %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% #%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%# #%%%%% (%%%%% (%%%%% *%%%%% (%%%%% (%%%%# (%%%%% (%%%%%

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

:: Main Console ::

Main console :: Kategoriene :: Hjelp :: Ledige stillinger :: Logg inn

Vil du lede operativ seksjon i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)?
Seksjonsjef Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Vil du lede Nasjonalt kontaktpunkt for sikkerhetstruende økonomisk virksomhet?
Seksjonssjef

Vil du være med å etablere Nasjonalt cybersikkerhetssenter sin kvalitetsordning for rådgivning?
Rådgiver/seniorrådgiver Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Vil du jobbe med de mest alvorlige IKT-sikkerhetshendelsene som rammer norske virksomheter?
Hendelseshåndterer ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter


Analytiker Nasjonalt cybersikkerhetssenter


Sikkerhetsanalytiker ved NCSC OPS


Nasjonalt cybersikkerhetssenter søker senioranalytiker


Key Account Manager i Nasjonalt cybersikkerhetssenter


Senior nettverksanalytiker (Operativ VDI- logganalytiker)

Vil du bli en del av teamet som sikrer et mer robust digitalt Norge?
Redaktør og informasjonskoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter


Servicekoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Ønsker du å bygge nasjonens øyne på internett?
Fullstack-utvikler

Ønsker du å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge?
CTI-analytiker

Ønsker du å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge?
Infrastrukturanalytiker

Ønsker du å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge?
Skadevareanalytiker

Ønsker du å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge?
VDI Teknisk metodeutvikler


Teamlead interndeteksjon


Datascientist/engineer

Vil du bygge IT-systemer som sikrer Norge?
Linux systemadministrator

Er du interessert i Cyber og ny teknologi, men ikke helt sikker på hvor du skal søke?
Åpen søknad Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Gjest >