# #@@@@@ &@ #@@@@@ (& %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ #@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ ##### (##### (##### (##### %##### %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% #%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%# #%%%%% (%%%%% (%%%%% *%%%%% (%%%%% (%%%%# (%%%%% (%%%%%

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

:: Main Console ::

Main console :: Kategoriene :: Hjelp :: Ledige stillinger :: Logg inn

DatEng - Data Engineering; tilrettelegging og pre-prosesering av data, automatisering og kunnskap om datakilder, datamodellering for å understøtte deteksjonslogikk, m.m.

TakAna - Taktisk analyse; blant annet sammensetting og vurdering av teknisk og taktisk informasjon for å utlede essensen i situasjonen, og formidle hvordan tilsvarende kan avverges eller oppdages.

THHH - Threat Hunting og Hendelseshåndtering; søk i sikkerhetsrelevant data på jakt etter unormaliteter, let etter indikatorer på at noe uønsket har forekommet, eller mønstre som kan minne om trusselaktørenes TTPer - og når de oppdages, håndter og bidra til å bringe systemet tilbake til normal sikker tilstand.

TekAna - Teknisk analyse; blant annet skadevareanalyse og forensics, for å avdekke TTPer og verktøykapabiliteter og tekniske handlemåter og aktiviteter til trusselaktører.

Gjest >