# #@@@@@ &@ #@@@@@ (& %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ #@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ @@@@@ %@@@@@ #@@@@@ (@@@@@ @@@@@@ ##### (##### (##### (##### %##### %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% %%%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%%%% #%%% #%%%%% (%%%%% (%%%%% %%%# #%%%%% (%%%%% (%%%%% *%%%%% (%%%%% (%%%%# (%%%%% (%%%%%

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

:: Main Console ::

Main console :: Kategoriene :: Hjelp :: Ledige stillinger :: Logg inn

Velkommen til Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) sin oppgaveportal.

Her finner du oppgaver som er relevante for flere av fagområdene til NCSC.

Du står fritt til å velge hvordan du løser oppgavene, men husk at det er oppgavene som skal læses og ikke tjenester rundt dem som skal forsøkes utnyttes.

I noen av oppgavene er det brukt teknikker som kan finnes i skadevare. Disse er imidlertid brukt på en ikke-skadelig måte - men vi anbefaler likevel alltid å kjøre alle filer i en VM.

Passord på filer du laster ned er: SNIFFELIFF

Om oppgaven spør etter et flagg så skal du finne en tekststreng på formen SNIFF{md5-sum}. Om ikke så spesifiseres ønsket svarform i oppgaven.

Her kan du lese mer om både NSM og Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Gjest >